Privatlivspolitik

Jævnfør den nye EU-persondataforordning, der træder i kraft den 25.5.2018, skal vi som forening her oplyse om, hvilke oplysninger Foreningen YFC Bounce har registreret om vores medlemmer og hvordan vi behandler oplysningerne.

Hvem er dataansvarlig?

Foreningen YFC Bounce er ansvarlig for, at de data vi har på vores medlemmer og eventuelle samarbejdspartnere, opbevares sikkert.
Dette sikres gennem databehandleraftaler med vore underleverandører. Her kan man finde YFC’s privatlivspolitik.

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?

Foreningen YFC Bounce er en del af landsorganisationen YFC Danmark, der opbevarer følgende data på vores medlemmer:

 • Fornavn og efternavn
 • Fødselsdag
 • Email-adresse
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Telefonnummer

Der ud over opbevarer vi selv:

 • Billeder og information på vores hjemmeside www.bounce.dk du som medlem har givet samtykke til at vi må dele om dig som medlem af en af vores dansegrupper
 • Email-korrespondance mellem foreningen og dens medlemmer eller samarbejdspartnere

Hvad er formålet med behandlingen og hvad er det juridiske grundlag for at opbevare pågældende data?

Hos Foreningen YFC Bounce indsamler vi kun de oplysninger der er absolut nødvendige for at drive foreningen. Det drejer sig derfor udelukkende om de dansere og andre, der vælger at melde sig ind i foreningen og de virksomheder/samarbejdspartnere, vi har været i kontakt med arrangementer og ifm. fakturering og regnskab. Det juridiske grundlag for at opbevare disse data, er således for at kunne opfylde et medlensskab, en kontrakt eller aftale som den registrerede er part i.

Hvor lang tid opbevares oplysningerne?

Oplysninger om et medlem opbevares af YFC Danmark, indtil medlemsskabet ophører og 5 år herefter.
Oplysninger om samarbejdspartnere til brug for fakturering gemmes af Foreningen YFC Bounce så længe samarbejdet er aktivt og kan slettes i vores systemer efter 5 år eller når den registrerede i øvrigt måtte ønske det.

Den registreredes rettigheder jf. Persondataforordningen

 • Retten til information om behandlingen af den registrerede persons oplysninger.
 • Retten til indsigt i, hvilke oplysninger, der behandles om den registrerede person og få udleveret en kopi af de personoplysninger, der behandles.
 • Retten til at få rettet urigtige oplysninger.
 • Retten til at blive glemt (herunder sletning af oplysninger).
 • Retten til dataportabilitet, dvs. at få oplysninger overført til en ny leverandør
 • Retten til begrænsning (‘blokering’) af personoplysninger, f.eks. ved indsigelse mod behandlingen.
 • Retten til at gøre indsigelse mod selve behandlingen.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser og profilering.
 • Retten til at trække et afgivet samtykke tilbage.
 • Retten til at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet.

Videregivelse af oplysninger

Foreningen YFC Bounce og landsorganisationen YFC Danmark videregiver eller deler ikke oplysninger på vores medlemmer eller samarbejdspartnere uden forudgående samtykke.

Hvor opbevares mine data?

Foreningen YFB Bounce er benytter CRM-system udbudt af One.com. Al registrering af medlemsskaber sker i YFC Danmark’s medlemstegistreringssystem. Oplysningerne videregives ikke til andre parter uden forudgående samtykke fra den pågældende kunde.
Foreningen YFC Bounce kræver af sine IT-leverandører og samarbejdsparter, at disse lever op til reglerne i EU-persondataforordningen.

Handlingsplan

For en sikkerheds skyld, har Foreningen YFC en intern handlingsplan for, hvad der skal gøres, i tilfælde af sikkerhedsbrud.

Skal jeg som medlem/samarbejdspartner gøre noget?

Som medlem eller samarbejdspartner hos Foreningen YFC Bounce skal du ikke foretage dig noget i forbindelse med de skærpede EU-regler.
Vi skal blot oplyse om ovenstående, således at EU-lovgivningen er overholdt og du som bruger/kunde er informeret om dine rettigheder i forhold til persondata. Vores Persondatapolitik kan altid findes på vores hjemmeside.